ارسال استفتا، - دفتر آیت الله امین خراسانی
1- در هر نامه بیش از سه سوال مرقوم نفرمایید.
2- سوالات را بصورت کوتاه، شفاف، در چند خط بیان کنید و از درج عبارات طولانی و استفاده از فونت انگلیسی جدا بپرهیزید.
3- سوال درباره تعبیر خواب و امثال آن پاسخ داده نمی شود.
4- در صورت تمایل به دریافت لینک پاسخ سوال خود، شماره همراه تان را در قسمت مربوطه وارد نمایید.تایید و ادامه