آزمون کوتاه فارسی سوم - دبیرستان خوارزمی
به نام خدا
با دقت سوالات را بخوانید، و پاسخ دهید.     

digiform

استفاده از اپلیکیشن ها و پیامرسان ها، پاسخ به تماس ها و استفاده از کلید های پایین موبایل مجاز نیست

زمان تکمیل این آزمون 20 دقیقه میباشدتایید و ادامه