چقدر در زندگی خود «آرامش» دارید؟( تست روان‌شناسی)همه انسان‌ها در طول زندگیشان سطوح مختلفی از استرس را تجربه می‌کنند و همواره به دنبال بدست اوردن حس ناب ارامش در زندگی هستند.از آن جایی که آرامش یکی از رکن های اساسی زندگی هر فرد است و بر تمام جنبه های زندگی تاثیر می گذارد، در ابتدا باید از میزان آرامش خود مطلع شوید و سپس در جهت تقویت و بهبود آن بر آیید. از این رو، برای سنجش میزان آرامش در زندگیتان، انجام  این آزمون را پیشنهاد می کنیم.