مسابقه دهه فجردهه فجر از جمله مناسباتی است که مسابقات زیادی در آن برگزار می شود.فرم انلاین مسابقه دهه فجر میتواند از این جهت برای عموم مزیت داشته باشد که همه می توانند بدون حضور فیزیکی ، در این مسابقات شرکت کنند و پس از اتمام  آنها ، برگزار کنندگان میتوانند سریعا از نتایج مطلع شوند.