مسابقه‌ی کتابخوانی «شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی»فرم مسابقه کتابخوانی ( شاخص های مکتب شهید سلیمانی) یک فرم طراحی شده مناسب برای برگزاری مسابقات کتابخوانی با مضمونی مرتبط با سردار دلهاست که  در مساجد ،مدارس و حوزه های علمیه و ... قابل برگزاری است.