مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامتکتاب "سه دقیقه در قیامت" خاطرات یکی از مدافعین حرم که زیر عمل جراحی برای لحظه‌هایی از دنیای خاکی می‌رود و تجربه‌ای نزدیک به مرگ دارد. او در این زمان کوتاه چیزهایی می‌بیند که درک آنها برای مردم عادی سخت است.در این کتاب که بسیار مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته و نقدها و تفسیرهایی هم بر آن شده است، حقایقی درباره مرگ، برزخ، حال انسان در برزخ و بسیاری مطالب دیگر درباره حیات پس از مرگ خواهید خواند.مسابقه انلاین این کتاب خواندنی و جذاب از قبل طراحی شده و به راحتی میتوانید برای مسابقه هایتان مورد استفاده قرار دهید.