پرسشنامه ارزیابی رستوراناز مهم ترین علل خوشنامی رستوران های به نام و سرشناس ، وجود مشتریان وفاداری است که کیفیت و نقاط مثبت این رستورانها را به گوش دیگران رسانده اند و آنها را به امتحان کردن این رستوران ها ترقیب کرده اند.پرسشنامه های ارزیابی انلاین رستوران میتواند گزینه مناسبی برای سنجش عملکرد رستوران از دید مشتریان شود و از میزان رضایت آنها آگاهی پیدا کرد.مهم ترین مزیت پرسشنامه های انلاین در این نکته نهفته است که  بسیاری از مشتریان تمایل ندارند که نظرات و انتقادات خود را به صورت مستقیم به دست گارسونها برسانند و همین امر موجب اجتناب انها از پاسخ دادن به سوالات درج شده در پرشسنامه می شود ،بنابراین برای اطمینان از پاسخ های واقعی مشتریان ، پرسشنامه های انلاین گزینه مناسبی برای ارزیابی میزان رضایت آنها می باشد.