پرسشنامه رضایت سنجی مشتریانکسب و کارهایی که به دنبال جذب مشتریان جدید و کسب وفاداری و رضایت مشتریان پیشین هستند همواره در حال یافتن تکنیک های جدید در جهت رشد و ارتقا خدماتشان هستند.سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چرا بسیاری از آنها پس از مدت مدیدی در حال درجا ردن هستند؟  پاسخ در این است که آنها به جای توجه به نیازهای اساسی مشتریان و گرفتن بازخوردهای متوالی  از انها، به امور به ظاهر جذابی که بعضا هزینه های گزافی برایشان به همراه دارد، می پردازند  در حالی که در منظر مشتریان بی اهمیت بوده و رضایت آنها را در پیش ندارد.طرح پرسشنامه های رضایت سنجی آنلاین یکی از راه های کارآمد است که به شما کمک می کند علاوه بر واقف شدن به نیازهای مهم مشتریانتان و تلاش در رفع آنها، از هزینه کردن های بی نتیجه دست بکشید.