ارزیابی رفتار کارکنان هتلارزیابی عملکرد کارکنان هتل آن هم به وسیله میهمانان به معنای نگاه کردن از زاویه دید مشتری است. این قضیه برای سازمانی مثل هتل از موارد ضروری محسوب می‌شود و در بودجه‌ گذاری‌ها و تعیین اهداف آینده آن نقش به‌سزایی دارد.  این تست  موجب شنایابی نیازها و انتظارات میهمانان  از روند اجرایی و عملکردتان است  و در واقع راهی  سریع و اسان در جهت برآورد خواسته های مشتریان است. چه بسا نیروی انسانی، زمان و انرژی زیادی را صرف می‌کنید ولی جوابگوی نیاز میهمانان نیست؛ در صورتی که با همان منابع و بودجه می‌توان شرایط بهتری را فراهم کرد.این پرسشنامه به معنای چک‌کردن کارکنان یا عدم اطمینان به آن‌ها نیست؛ بنابراین نباید فضای ناراحت‌کننده‌ای را ایجاد کند. کارکنان باید توجیه شوند که این پرسشنامه فقط قرار است کیفیت ارائه خدمات را بهبود بدهد.