ازمون صوتی زباندیجی فرم با ایجاد قابلیت اضافه کردن صوت در آزمونهای انلاین این امکان را به آموزشگاه ها و معلمان زبان  و ...می دهد تا انها بتوانند فایل های شنیداری خود را با کیفیت بالا در بستر ازمون های صوتی دیجی فرم قرار دهند و مسیر را برای سنجش مهارت های شنیداری زبان آموزان خود هموار سازند.