حضور و غیاب سمیناراین فرم انلاین مناسب برای ثبت اطلاعات حضور و غیاب اعضا ، در سمینارها و نشست های آنلاین و حضوری است